ReadyPrint

Verklaring inzake privacy van gegevens

Epson hecht waarde aan uw privacy en deze verklaring geeft informatie over uw persoonsgegevens die gedurende de tijd dat het ReadyPrint Plan wordt aangeboden in de database van Epson en de bijbehorende systemen worden bewaard.


Wanneer u zich registreert voor het Epson ReadyPrint Plan


Welke persoonsgegevens verzamelt en bewaart Epson?
(Persoonsgegevens betreffen alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon)

Epson bewaart (ook in de toekomst) persoonsgegevens die u aan Epson verstrekt, inclusief de datum waarop u zich registreert voor het Epson ReadyPrint Plan en over de interacties tussen Epson en u. Dit omvat ook persoonsgegevens verzameld via cookies en andere soortgelijke tools.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn:

 • Identiteits- en contactgegevens: voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en betaalmethode.
 • Gegevens over het gebruik van de printer: inktverbruik, afgedrukte pagina\'s en afdrukmodus, serienummer van het product, gebruik van vervangende onderdelen, aantal gescande pagina\'s (indien van toepassing), papiertype, papierformaat en afdrukdichtheid.)
 • Marketing- en communicatiegegevens: uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.
 • Technische gegevens: het internet protocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplug-in types en versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Gebruiksgegevens: gegevens over hoe u onze website gebruikt.
De Verwerkingsverantwoordelijke en de Europese vertegenwoordiger

Seiko Epson Corporation en Epson Europe B.V. zijn samen verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 1. Epson Europe B.V.
  Azië Building, Atlas Arena
  Hoogoorddreef 5
  1101BA Amsterdam Zuid
  Nederland

 2. Seiko Epson Corporation
  DX Division
  2070 Kotobuki koaka, Matsumoto
  Nagano 399-8702
  Japan

De vertegenwoordiger van Seiko Epson Corporation binnen de Europese Unie is:

 • Epson Europe B.V.
  Azië Building, Atlas Arena
  Hoogoorddreef 5
  1101BA Amsterdam Zuid
  Nederland
Doel van Epson voor het verwerken van uw persoonsgegevens

(‘Verwerking’ betekent elke activiteit die Epson Group Corporation uitvoert met de persoonsgegevens over u, inclusief het verzamelen, bewaren, gebruiken en verstrekken ervan.)

Het primaire doel waarvoor Epson uw persoonsgegevens zal verwerken is om contact met u te kunnen opnemen (door Epson en zijn dochterondernemingen) om het ReadyPrint Plan uit te voeren.

Dit omvat:

 • het mogelijk maken van de identificatie als u contact opneemt met Epson;
 • het verwerken van uw verzoeken;
 • het controleren en vastleggen van telefoon- en schriftelijke communicatie met u voor kwaliteitsborging en nalevingsdoeleinden en voor het behandelen van uw klachten en vragen over het ReadyPrint Plan;
 • inzicht krijgen in welke delen van het Epson ReadyPrint Plan en welke producten en diensten u het meest interesseren; en
 • het verbeteren van het product en de dienst van het ReadyPrint Plan.
Rechtsgrond voor het bewaren van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond hiervoor is de uitvoering van het contract van uw ReadyPrint Plan.

Als u ervoor kiest informatie te verstrekken die verder reikt dan wat Epson van u verlangt, is de basis voor het verwerken van die informatie uw toestemming, zoals wordt aangetoond door uw vrijwillige verstrekking ervan. U hebt het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt dit doen door te schrijven naar Epson op het bovenstaande adres of de link Neem contact met ons op.

Als onderdeel van de verwerking, zal Epson enige geautomatiseerde profilering en besluitvorming uitvoeren op basis van de informatie die zij over u bewaart om de aan u gepresenteerde informatie relevanter te maken voor uw interesses.

Als Epson Group in de toekomst uw persoonsgegevens voor een ander doel wil verwerken, krijgt u eerst informatie over dat andere doel.

Wanneer u hier uw toestemming voor hebt gegeven zal Epson uw persoonsgegevens ook gebruiken voor elektronische marketingcommunicatie (meestal per e-mail), waaronder:

 • het uitvoeren van enquêtes en het vragen om uw mening over onze producten en services;
 • u op de hoogte te stellen van producten of aanbiedingen die voor u van belang kunnen zijn;
 • u op de hoogte stellen van promoties zoals gratis geschenken, wedstrijden en prijstrekkingen;
 • marketinganalyse en klantprofilering; en
 • uitnodigingen voor evenementen.

De rechtsgrond hiervoor is uw specifieke toestemming. U kunt uw toestemming voor dit aanvullende doel (onafhankelijk van uw recht om bezwaar te maken tegen het verwerken door Epson van gegevens voor de algemene doeleinden die hierboven zijn beschreven) te allen tijde intrekken door te schrijven naar bovenstaande contactpersonen of via de volgende link Neem contact met ons op.

Hoelang zal Epson mijn gegevens bewaren?

Epson zal uw persoonsgegevens bewaren zolang u in de bestanden van Epson geregistreerd staat en vervolgens gedurende drie jaar vanaf uw laatste contact met Epson. Wanneer dit niet langer het geval is, zullen uw gegevens alleen als archiefdossier worden bewaard.

Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard wanneer langere bewaartermijnen vereist zijn door wet- of regelgeving en om de wettelijke rechten van Epson vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Welke persoonsgegevens deelt Epson met derden?

Epson gebruikt derde partijen voor het namens Epson uitvoeren van bepaalde verwerkingsactiviteiten. Sommige of al uw persoonsgegevens kunnen aan hen worden verstrekt, maar ze mogen de verstrekte gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor Epson uw gegevens bewaart en in overeenstemming met de aanwijzingen van Epson.

Sommige van onze externe derden zijn gevestigd buiten de EER, dus de verwerking van uw persoonsgegevens omvat een doorgifte van gegevens buiten de EER.

Epson deelt uw persoonsgegevens binnen de bedrijven van Epson. Dit kan bestaan uit de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wanneer Epson uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, zorgt Epson ervoor dat er een soortgelijke mate van bescherming wordt geboden door de implementatie van ten minste een van de volgende waarborgen:

 • Epson zal alleen persoonsgegevens doorgeven naar landen die door de Europese Commissie worden geacht een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden. In 2019 heeft Japan een adequaatheidsdeal ontvangen over gegevensbescherming door de Europese Commissie.
 • Wanneer Epson uw persoonsgegevens deelt binnen de bedrijven van Epson of bepaalde derden inzet, gebruikt Epson de modelcontracten voor doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, waardoor persoonsgegevens dezelfde bescherming worden geboden als in Europa.
 • Wanneer we gebruikmaken van aanbieders in de Verenigde Staten (VS), kunnen we gegevens aan hen doorgeven als ze deel uitmaken van het EU-US Privacy Shield, waardoor ze vergelijkbare bescherming moeten bieden voor persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden gedeeld.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Gegevensbeveiliging

Epson heeft veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen en om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren, gebruikt, op ongeoorloofde wijze geopend of gewijzigd worden of openbaar worden gemaakt. Daarnaast geeft Epson toegang tot uw persoonsgegevens aan die werknemers, agenten, aannemers en andere derden op basis van het principe “need to know”. Ze verwerken uw persoonsgegevens alleen op onze instructies en zijn onderworpen aan een vertrouwelijkheidsplicht.

Epson heeft procedures om om te gaan met een vermeende inbreuk op persoonsgegevens en zal u en alle toepasselijke autoriteiten van een inbreuk op de hoogte stellen wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn.

Contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming van Epson bij de Europese vertegenwoordiger

Er kan contact worden opgenomen met de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens en zijn Europese Functionaris voor gegevensbescherming door te schrijven naar:

 • De EDPO
  Epson Europe B.V.
  Azië Building, Atlas Arena
  Hoogoorddreef 5
  1101BA Amsterdam Zuid
  Nederland

  of, via e-mail: edpo@epson.eu
Contact opnemen met Epson voor het uitoefenen van uw rechten

Als “betrokkene” hebt u het wettelijke recht om Epson te vragen om toegang tot en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ten aanzien van uzelf, of om bezwaar te maken tegen verwerking, evenals het recht op gegevensportabiliteit en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Verstrek uw persoonsgegevens in dit formulier aan Epson zodat we uw identiteit kunnen verifiëren. In sommige omstandigheden kunnen wij om aanvullende identiteitsbewijzen van u verzoeken, zoals uw paspoort of rijbewijs.

U kunt uw wettelijke rechten op elk gewenst moment uitoefenen door naar de bovenstaande contactpersonen te schrijven of via de link Neem contact met ons op.